Ročna tlačna pršilka na kolesih MOVI
Ročna tlačna pršilka na kolesih MOVI
Ročna tlačna pršilka na kolesih MOVI
Ročna tlačna pršilka na kolesih MOVI
Ročna tlačna pršilka na kolesih MOVI
Ročna tlačna pršilka na kolesih MOVI

Ročna tlačna pršilka na kolesih MOVI

Skupna prostornina: 18l
Delovna prostornina: 16 l
Dimenzija: 79x39x34 cm
Netto teža: 4,2 kg
Delovni pritisk: 0,35 MPa
Pinterest
Šifra:
OEM:
MRP16M
Stopnja davka
22 %
Cena z DDV:
81,66 €
Dobavni rok
nedoločeno
Obvesti me ko bo izdelek na zalogi:

 

SLO

NAVODILO ZA UPORABO

MOVI Tlačna pršilka na kolesih

 

 1. NAMEN UPORABE

 

Tlačna pršilka na kolesih MOVI je namenjena izvajanju negovalnih in zaščitnih ukrepov z vodnimi raztopinami zaščitnih sredstev za rastline: insekticidi, fungicidi, herbicidi ter gnojili.  Namenjena je tudi uporabi ekoloških pripravkov na osnovi parafinskega olja ter drugih rastlinskih pripravkov. Priporoča se uporaba ene pršilke za izbrano skupino preparatov.

 

POZOR!!! Ni dovoljena uporaba površinsko aktivnih kemijskih sredstev kot so kisline ali baze, dezinfekcijska sredstva, impregnacijska sredstva, sredstva, ki vsebujejo topila, čistilna sredstva ali naftni derivati.

 

Neupoštevanje zgoraj navedenega lahko privede do poškodbe tlačne prišilke ali trajnega vpliva na zdravje uporabnika.

 

 1. OPREMA TLAČNE PRŠILKE MOVI

 

Vsebina pakiranja je prikazana na Sliki 1: a) posoda s varnostnim ventilom, cev z vzmetmi in vetil za napajanje s ročko; b) teleskopska palica z nastavljivo šobo MR1,5 mm; c) črpalka; d) držalo s  pokrovčkom in maticami; e) lijak s cedilom; f) navodila za uporabo s garancijskim listom; g) set delov črpalke: mazivo, tesnilo, šoba 0,1mm, deli za set APS. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb opreme tlačne pršilke.

 1. PRIPRAVA IN DELOVANJE TLAČNE PRŠILKE MOVI

 

1. Pred začetkom uporabe tlačne pršilke MOVI, preberite navodila za uporabo.

2. Pred začetkom dela sestavite tlačno pršilko MOVI, in sicer teleskopsko palico pritrdite na ročaj (Slika 2b), namestite držalo (Slika 2c) in zategnite matice. Preden privijete matice prilagodite držalo glede na višino uporabnika. Pripravite lijak (Slika 1a) ter črpalko (Slika 1c). Preverite varnostni ventil ter tesnenje pršilne šobe, tako da s pomočjo lijaka natočite čisto vodo (Slika 2d). Črpalko vstavite v posodo in privijte matico (Slika 3f). Napolnite posodo z zrakom (Slika 3b). Potegnite držalo varnostnega ventila (Slika 3d), ob tem bo slišati izrazit zvok sproščenega zraka pod pritiskom, kar potrjuje pravilnost delovanja varnostnega ventila.

3. Da pričnete z delom s tlačno pršilko MOVI s pomočjo varnostnega ventila odstranite zrak iz posode (Slika 3d) odvijte matico (Slika 3f) ter odstranite črpalko. Izpraznite posodo z vodo nato s pomočjo lijaka natočite željeno raztopino (Slika 2d) pripravljeno vnaprej v skladu z navodili, ob tem pa se ne sme prekoračiti označenega nivoja  (Slika 3e). Vstavite črpalko, privijte matico (Slika 3f) in ustvarite pritisk v posodi s pomočjo bata črpalke (Slika 3b). Ob preveliki količini dovedenega zraka se varnostni ventil samodejno odpre in pride do izpusta presežnega zraka (Slika 3d). Teleskopsko palico nastavite na ustrezno dolžino in jo privijte, tako da se palica med delom ne bo premikala po dolžini (Slika 2a). Začnite s škropljenjem/pršenjem. Neprekinjeno delovanje tlačne pršilke je možno s pritiskom na gumb dozirnega ventila in pomikom naprej (Slika 5a). Sprostitev gumba dosežete s premikom nazaj (Slika 5a). Po potrebi povečajte tlak s ponovnim dovajanjem zraka (Slika 3b)

4. Menjava šobe: za zamenjavo okrogle 1,5mm (rumene) šobe z 1,0mm (zeleno) šobo odvijte pokrovček rumene šobe in privijte pokrovček zelene šobe (Slika 4a); za zamenjavo stožičaste šobe s ploskim curkom odvijte pokrov šobe (Slika 4a), odvijte črno matico, izvlecite jedro in tesnilo (Slika 4b), vstavite plosko šobo v črno matico (Slika 4c), vstavite tesnilo in zategnite..

 

 

Pršilka, ki je bila enkrat uporabljena z zaščitnimi sredstvi se ne sme uporabljati za druge namene !!!

 

 

 1. OPOMBE GLEDE VARSTVA PRI DELU

 

1.Otrokom, nosečnicam in osebam, ki jemljejo zdravila ali uživajo alkohol uporaba pršilke ni dovoljena.

2.Pred prvim škropljenjem preverite tesnenje pršilke in delovanje varnostnega ventila s čisto vodo.

3. Pri delu s fitofarmacevtskimi sredstvi (tudi med pripravo raztopine in uničevanjem embalaže) dosledno uporabljajte zaščitna sredstva (gumijaste škornje,  rokavice, plašč, kapo in masko).

4. Prepovedano je delo s kemijskimi sredstvi na tešče in uživanje hrane ali pijače med delom. Prepovedano je uživanje alkohola vsaj dan pred delom in  vsaj en dan po delu s kemijskimi sredstvi.

5.Prepovedano je zlivanje tekočin v odprte vodne vire ali biološke čistilne naprave. Ta opomba se nanaša tudi na vodo s katero spiramo tlačno pršilko in druge dele pršilke.

6.Izrabljeno pršilko je potrebno predati v uničenje specializiranemu upravljalcu z odpadki.

7.Osebe, ki uporabljajo tlačno pršilko morajo dosledno upoštevati vsa priporočila navedena na embalaži pršilke. V primeru zastrupitve je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

8. Prepovedano je delo z okvarjeno pršilko, v kateri delovanje varnostnega ventila ni ustrezno ali pršilko, ki ne tesni. Posodo, ki je pod tlakom je potrebno ščititi pred udarci ali padci ter drugimi mehanskimi poškodbami.

9.Kakršnekoli posege je potrebno opravljati na pršilki, ki ni pod tlakom.

10.Pršilko je potrebno temeljito očistiti po vsaki uporabi ter pred servisnimi posegi.

11.Pršilko je prepovedano uporabljati v druge namene, kot je dovoljeno v navodilih za uporabo.

12.Prepovedano je shranjevanje pršilke s napolnjeno posodo ali pod pritiskom.

13.Edini pripomoček za dovajanje tlaka je črpalka nameščena v posodi - prepovedana je uporaba drugih naprav za ta namen!

14.Prepovedana je uporaba: vode toplejše od +40 C ter lahko vnetljivih snovi , ki bi lahko privedle do eksplozije npr.bencin, topila...

15.Spremembe na škropilnici ali napačna uporaba lahko privedejo do zastrupitve ljudi ali živali, onesnažitve okolja, poškodbe pršilke ali resnih nesreč.

16. Po končanem delu zamenjajte oblačila (očistite zaščitno obleko), si umijte roke, obraz, usta in grlo ter si očistite nos.

17.Po končani uporabi pršilko večkrat splaknite z  čisto vodo.

18.Uporabnik je v celoti odgovoren za škodo, ki jo povzroči v primeru nedoslednega upoštevanja navodil.

19. Prepovedano je blokiranje varnostnega ventila ali uvajanje sprememb v pršilko, kar lahko vodi v trajno okvaro zdravja.

20. Pred pričetkom dela je potrebno preveriti delovanje varnostnega ventila. V ta namen je potrebno pršilko napolniti s tlakom in potegniti ročko varnostnega ventila (Slika 3d), ob tem se zasliši prepoznaven zvok sproščenega zraka.

21.Prepovedano je usmerjati pršilno palico v smeri obraza.

22.Pršilka med delom ter shranjevanjem mora biti zaščitena pred uporabo s strani nepooblaščenih oseb, zlasti otrok.

23.Ob uporabi drugih sredstev se najprej prepričajte ali je dovoljena njihova uporaba v pršilki ter da niso škodljivi za pršilko, ljudi in okolje.

 

 1. POGOJI GARANCIJE IN POPRAVILA

 

1.Garancijski rok je12 mesecev na celoto in 60 mesecev na posodo od datuma nakupa ter ob predložitvi originalnega računa.

2.Pršilke se ne sme popravljati v kolikor se v njej nahajajo ostanki uporabljenih tekočin.

3.Reklamacijo sprejema uvoznik, poškodovane dele ali pršilko za popravilo je potrebno dostaviti uvozniku. Garancija velja samo v primeru, da se je uporabnik dosledno držal navodil in sledil namenu uporabe.

4.Ob reklamaciji je potrebno demonstrirati okvaro ali točno opisati napako delovanja.

5.Popravila se smejo izvajati izključno z originalnimi deli proizvajalca.

6.V kolikor se v času garancije ugotovi tovarniška napaka je uvoznik dolžan zamenjati pršilko v roku 14 dni.

7.Količina popravil, po katerih prodajalec ne sme zavrniti menjave pršilke na novo je 3 (tri).

8.V garancijo niso zajeta popravila, ki so del rednega vzdrževanja.

9.Uvoznik ter proizvajalec ne priznavata garancije v kolikor je na pršilki zaznan poseg v tlačni element, pršilka ni bila pravilno uporabljena ali skladiščena.

10.Za mehanske poškodbe, do katerih je prišlo tekom uporabe pršilke po krivdi uporabnika, tako uvoznik kot tudi proizvajalec ne prevzemata odgovornosti. Zamenjava poškodovanih delov je možna le odplačno.

 

 1. SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE ČRPALKE

 

1.Pršilke ne shranjujte na  neposredni sončni svetlobi oziroma na temperaturi nižji od +4 C.

2.Po končanem delu pršilko temeljito splaknite s čisto vodo in sprostite tlak v posodi. Pršilko redno vzdržujte.

3.Ob vzdrževalnih posegih se vedno prepričajte, da pršilka ni pod tlakom. Tlak razbremenite tako, da povlečete varnostni ventil (Slika 3d). Pršilko očistite in prepihajte z zrakom; odvijte cev od ročke, odstranite filter (Slika 5b) in ga očistite pod tekočo vodo z mehko krtačo, nato preverite ali bat deluje brez težav. Če se bat zaustavlja, odvijte matico in povlecite bat ven (Slika 3a), podmažite tesnilo (Slika 6e) in notranjo površino sten valja s silikonsko mastjo (Slika 7i) nato preverite, če je spodnje tesnilo črpalke čisto (Slika 6f) in ga po potrebi operite. Nato bat potisnite nazaj in zategnite matico (Slika 3a). Vijak ventila odvijte izvlecite bat (Slika 5c), ga očistite, namažite s silikonskim mazivom (Slika 7i) in ponovno namestite tako da privijete matico. Odvijte matico šobe, odstranite šobo in temeljito sperite z vodo (Slika 4a). Nato preverite pravilno delovanje varnostnega ventila - ko izvlečete ročko se mora vrniti v prvotni položaj. Če naletite na težavo odvijte matico varnostnega ventila, ga izvlecite, očistite in rahlo namažite s silikonskim mazivom (Slika 3c). Ponovno sestavite tako, da privijete matico varnostnega ventila, dokler ne začutite upora.

4.Na Sliki 6 je prikazana shema elementov, ki jih je potrebno vzdrževati oz. jih lahko nadomestite tako, da dokupite vzdrževalni set Z08j (Slika 7). Videoposnetke z natančnejšimi navodili lahko najdete na spletnih straneh proizvajalca: www.marolex.pl

5.Za vzdrževanje in popravila je dovoljena uporaba izključno silikonskih maziv. Uporaba drugih maziv lahko privede do poškodbe pršilke.

 

 1. ODPRAVLJANJE TEŽAV

 

Proizvajalec: MAROLEX Sp. z o.o., Poljska

Uvoznik: DDD Trgovina in svetovanje Bistriška c.7, 1241 Kamnik

tel.041/760 749           www. zakladnicadobrihidej.si/prsilke-na-leta

 

Sorodni izdelki

  Podaljšek cevi - 500 cm
  Gibljiva cev z navoji na obeh straneh dolžine 500 cm s katero bistveno povečate vaš obseg delovanja medtem, ko je bazna postaja na mestu.
  Cena z DDV:
  8,20 €
  Navpična cev s 3 šobami
  Cev z 3 šobami za navpično škropljenje.
  Razmak med šobami je 30 cm.
  Skupna dolžina: 120 cm (lahko dodate podaljšek 100 cm)
  Doseg šob: 90 cm (šobe MR 1,5 mm)
  Cena z DDV:
  13,90 €
  Vodoravna cev s 3 šobami
  Cev z 3 šobami za vodoravno škropljenje.
  Razdalja med šobami je 30 cm.
  Dolžina: 60 cm (lahko dodate podaljšek 100 cm)
  Širina: 60 cm
  Doseg šob: 90 cm (šobe MR 1,5 mm)
  Cena z DDV:
  14,30 €
  Vodoravna cev s 5 šobami
  Cev z 5 šobami za vodoravno škropljenje.
  Dolžina: 60 cm (lahko dodate podaljšek 100 cm)
  Širina: 120 cm
  Doseg šob: 150 cm (šobe MR1,5 mm)
  Cena z DDV:
  18,90 €
  Piškotki za analitiko
  Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
  Piškotki za družabna omrežja
  Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
  Piškotki za komunikacijo na strani
  Piškotki omogočajo prikaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
  Piškotki za oglaševanje
  So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
  Kaj so piškotki?
  Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih