Ogólne warunki sklepów internetowych SKARBIEC DOBRYCH POMYSŁÓW opracowane są zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów (ZVPot) i rekomendowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w międzynarodowych uzgodnieniach odnonie do handlu elektronicznego. Sklep internetowy SKARBIEC DOBRYCH POMYSŁÓW to system informatyczny przeznaczony do prezentacji i sprzedaży produktów użytkownikom. Zarządzany jest przez firmę KATARZYNA EWA SLAPNIK s.p. zwaną dalej dostawcą. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z naszego systemu, czyli klient w sklepie internetowym. Podczas rejestracji w sklepie internetowym Gość uzyskuje nazwę użytkownika, która jest taka sama jak jego adres e-mail, który podaje w swoim profilu i haśle. Nazwa użytkownika i hasło są jednoznacznie określane przez użytkownika i powiązane z wypełnionymi danymi. Po rejestracji odwiedzający staje się użytkownikiem i nabywa prawo do zakupu. Ogólne Warunki dotyczą funkcjonowania sklepu internetowego SKARBIEC DOBRYCH POMYSŁÓW, praw użytkownika oraz relacji biznesowych pomiędzy dostawcą a klientem.

 

Dostępność informacji

Dostawca zobowiązuje się do podania kupującemu następujących informacji: tożsamość firmy, adresy kontaktowe, podstawowe cechy towarów lub usług, dostępność produktu, warunki dostawy produktu lub usług wykonawczych, wszystkie ceny jasno i jednoznacznie określone, sposób płatności oraz dostawa, termin ważności oferty, okres, w którym możliwe jest jeszcze zawieszenie umowy i warunki zawieszenia oraz wyjaśnienie procedury reklamacyjnej, w tym wszelkie informacje o osobach kontaktowych lub obsłudze klienta.


 

Metody płatności

W sklepie internetowym SKARBIEC DOBRYCH POMYSŁÓW dostawca umożliwia następujące sposoby płatności:

 

- WEDŁUG FAKTURY PRO-FORMA

- KARTA KREDYTOWA (Visa, Mastercard)

 

Dostawca wystawia kupującemu fakturę, z wyszczególnieniem kosztów i instrukcją, jak odstąpić od zakupu i zwrócić produkty, jeśli jest to konieczne i możliwe.

Umowa sprzedaży (zamówienie) jest przechowywana w formie elektronicznej na serwerze dostawcy i jest dostępna dla klienta w dowolnym momencie w jego profilu użytkownika (Mój profil).

Ważność oferty

Podane ceny w sklepie internetowym są nieodwołalne i obowiązują tylko przy zamówieniach przez Internet, dlatego niektóre ceny produktów  mogą odbiegać od cen w sklepie internetowym i innych sklepach w Słowenii. Ceny obowiązują w przypadku płatności powyższymi metodami płatności, na powyższych warunkach. Wszystkie ceny zawierają podatek WAT, chyba że wyraźnie określono inaczej. Pomimo ogromnych wysiłków, aby zapewnić najbardziej aktualne i dokładne informacje, informacje o cenach mogą być niedokładne. W takim przypadku lub w przypadku zmiany ceny towaru w trakcie realizacji zamówienia, dostawca umożliwi kupującemu odstąpienie od zakupu, a jednocześnie zaoferuje kupującemu rozwiązanie, które będzie ku wzajemnej satysfakcji. Jeśli produktu nie ma w magazynie, cena może ulec zmianie, o czym dostawca poinformuje kupującego. Zdjęcia produktów są symboliczne i nie zawsze w pełni odzwierciedlają rzeczywistą sytuację.

 

Proces zakupu

 

1. Zamówienie przyjęte

Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z powiadomieniem o przyjęciu zamówienia.

 

2. Zamówienie potwierdzone.

KUPUJĄCY OTRZYMUJE POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA Z OKREŚLONYM TERMINEM DOSTAWY. Jeżeli klient nie anuluje zamówienia w ciągu 24 godzin, zamówienie przechodzi do dalszej realizacji.

Oferujący może zadzwonić do kupującego na numer telefonu kontaktowego w celu weryfikacji danych lub zapewnienia prawidłowości dostawy. Jesli oferujący nie ma produktow  na stanie w swoim własnym magazynie nie jest zobowiązany do dostawy do czasu, w którym dostawca oferującego może dostarczyć towary do oferującego. Dostawca informuje klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o aktualnych informacjach dotyczących dostawy towaru.

Oferujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogłyby powstać w wyniku dłuższego czasu dostawy lub niedostarczenia towarów, których oferujący nie ma na stanie we własnym magazynie.

3. Zamówienie wysłane
Oferujący przygotowuje, wysyła towar w uzgodnionym terminie i powiadamia kupującego pocztą elektroniczną. W wymienionym e-mailu oferujący informuje również kupującego o polityce zwrotów, do której może się odwołać w przypadku opóźnienia w dostawie oraz do której może się odwołać w przypadku reklamacji.

 
Prawo do odstąpienia od zakupu, zwrotu towaru
Konsument ma prawo pisemnie powiadomić firmę o odstąpieniu od umowy w terminie 15 dni na kontaktowy adres e-mail: TRGOVINA@ZAKLADNICADOBRIHIDEJ.SI. Konsument musi następnie zwrócić towar do firmy w ciągu trzydziestu dni od pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od zakupu, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu. Produkty muszą być nieużywane i nieuszkodzone. Należy dołączyć kopię zamówienia. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący. Dostawca zwraca pełną cenę zakupu tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od zakupu przez konsumenta.

 
Gwarancja
Produkty w sklepie internetowym podlegają warunkom gwarancji zgodnie z ustawodawstwem słoweńskim.

 
Czas dostawy
Terminy dostaw wyrażone są w liczbie dni roboczych, czyli DO 21 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA ZAMÓWIENIA.

 
Dostawa
Oferujący musi dostarczyć towar w obiecanym terminie. Dostawa do sklepu internetowego SKARBIEC DOBRYCH POMYSŁÓW realizowana jest przez firme POŠTA SLOVENIJE i może być realizowana również przez inne firmy prowadzące tego typu działalność.
Bezpieczeństwo
Dostawca stosuje odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przesyłania i przechowywania danych osobowych, zamówień i płatności.

 
Prawo do prywatności
Dostawca zobowiązuje się do stałej ochrony wszystkich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw Republiki Słowenii nr 86/2004) i Ustawą o ubezpieczeniach. Wszystkie dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej SKARBIEC DOBRYCH POMYSŁÓW będą wykorzystywane wyłącznie do przesyłania materiałów informacyjnych, ofert, faktur i innych niezbędnych informaciji.

 
Komunikacja
E-maile reklamowe muszą być jasno i jednoznacznie oznaczone jako wiadomości reklamowe. Nadawca musi być jasno określony. Życzenie użytkownika, aby nie otrzymywać wiadomości reklamowych, zostanie bezwarunkowo spełnione przez dostawcę.

 
Zrzeczenie się
Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i poprawność informacji publikowanych na jego stronach. Niemniej jednak charakterystyka produktów, ich dostępność i cena mogą zmieniać się tak szybko, że dostawca nie koryguje informacji na stronach internetowych. W takim przypadku dostawca powiadomi klienta o zmianach i umożliwi mu anulowanie zamówienia lub wymianę zamówionego produktu. Wszystkie zdjęcia produktów mają charakter symboliczny i nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiadzialności za literówki.

 
Reklamacje i spory
Dostawca przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres TRGOVINA@ZAKLADNICADOBRIHIDEJ.SI
lub listownie na adres:
DDD Trgovina in svetovanje, Katarzyna Ewa Slapnik s..p.
Bistriška cesta 7, 1241 Kamnik, Słowenia

 
Oferujący musi potwierdzić otrzymanie reklamacji w ciągu pięciu dni roboczych, poinformować użytkownika, ile czasu zajmie jej rozpatrzenie oraz na bieżąco informować go o postępach. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby wszelkie spory rozwiązywać polubownie.
Ciasteczka - analityka
Te ciasteczka wspomagaja analityke wizyt na stronie i poprawiaja jakosc dziyłania strony internetowej.
Ciasteczka dla portali społecznosciowych
Ciasteczka potrzebne do po połaczenia strony i dzielenia informaciji z portalami społecznosciowymi
Ciasteczka do komunikowania na stronie
Ciasteczka umozliwiaja wyswietlenie, kontakt i komunikacije przez połaczenie komunikacyjne na stronie.
Ciasteczka do reklam
Sa przeznaczone celowej reklamie bazujacej na historii wizyt innych stron uzytkownika.
Co to sa ciasteczka?
Poprzez odwiedzenie i przegladanie strony wyrazacie zgode na ciasteczka.Zgoda Wiecej o ciasteczkach